Szerzői jog

A szerzői jog a szellemi tulajdonvédelem azon területe, amely a szerzői művek és az ún. szerzői joghoz kapcsolódó jogok jogosultjainak védelmét szabályozza.

Szerzői műnek minősül bármely, az alkotó szellemi tevékenységből fakadó, az irodalom, a tudomány és a művészet területén létrehozott egyéni, eredeti alkotás – függetlenül attól, hogy az adott alkotás milyen műtípusban testesül meg.

A szellemi tulajdonvédelem másik nagy területéhez, az iparjogvédelemhez képest a magyar szabályozásban óriási különbség, hogy a szerzői jog által védett művek nem kerülnek lajstromozásra. A fentiekből következően tehát a szerzői joggal foglalkozó jogászoknak nagy a felelősségük már abban az alapkérdésben is, hogy egyáltalán milyen műveket, alkotásokat véd a szerzői jog.

Ügyvédi irodánk az alábbi szerzői jogi kérdésekben nyújt jogi tanácsadást:

 • a mű vagy alkotás szerzői jogi oltalomképessége, illetve annak hiánya;
 • a szabad felhasználás szabályai;
 • felhasználási szerződések készítése, véleményezése;
 • a számítógépes programalkotás, vagyis a szoftverek, mint a szerzői jog hatálya alá eső szellemi termékek jogvédelme, a továbbhasznosítás kérdései (különös tekintettel az Európai Bíróság ”UsedSoft/ORACLE” ítéletére), szoftverlicenc-szerződések készítése és véleményezése;
 • nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás, copyleft kérdésében jogi tanácsadás;
 • adatbázis, mint a szerzői jog hatálya alá eső szellemi termék jogvédelme, ezzel kapcsolatos tanácsadás;
 • az önkéntes műnyilvántartás szabályaival kapcsolatos tanácsadás és letétbe helyezés;
 • tanácsadás könyvkiadással, hanglemezkiadással kapcsolatban;
 • zeneszerzők, írók jogi képviselete szerzői jogi ügyekkel kapcsolatban;
 • filmkészítéssel kapcsolatos jogi tanácsadás, megfilmesítési szerződések készítése;
 • jogi képviselet a közös jogkezelő szervezetek (többek között az ARTISJUS, EJI, HUNGART, FILMJUS, MAHASZ) előtt; tanácsadás a közös jogkezelőnél történő letétbe helyezés szabályaival, feltételeivel kapcsolatban;
 • szerzői jogi jogsértéssel kapcsolatos jogi képviselet, szerzői jogi peres képviselet.