Szerzői Jog & Reklámjog

Az iparjogvédelem mellett a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogterület másik fontos ága a szerzői jog és a szerzői joggal szomszédos jogok. Az internet és az ahhoz kapcsolódó új technikai megoldások, új használati formák folyamatosan kihívások elé állítják az ezzel a jogággal foglalkozó jogászokat. Ügyvédi irodánk ezen a területen is a célravezető, gyors és hatékony megoldásokat kínál ügyfeleinek, kiegészítve a reklámiparra vonatkozó jogi tanácsadással is, ahol a szerzői jogi, illetve a szerzői szomszédos jogi kérdések gyakran a reklámjogi kérdésekkel együtt merülnek fel.

Szerzői jog

A szerzői jog a szellemi tulajdonvédelem azon területe, amely a szerzői művek és az ún. szerzői joghoz kapcsolódó jogok jogosultjainak védelmét szabályozza.

Szerzői műnek minősül bármely, az alkotó szellemi tevékenységből fakadó, az irodalom, a tudomány és a művészet területén létrehozott egyéni, eredeti alkotás – függetlenül attól, hogy az adott alkotás milyen műtípusban testesül meg.

A szellemi tulajdonvédelem másik nagy területéhez, az iparjogvédelemhez képest a magyar szabályozásban óriási különbség, hogy a szerzői jog által védett művek nem kerülnek lajstromozásra. A fentiekből következően tehát a szerzői joggal foglalkozó jogászoknak nagy a felelősségük már abban az alapkérdésben is, hogy egyáltalán milyen műveket, alkotásokat véd a szerzői jog.

Ügyvédi irodánk az alábbi szerzői jogi kérdésekben nyújt jogi tanácsadást:

 • a mű vagy alkotás szerzői jogi oltalomképessége, illetve annak hiánya;
 • a szabad felhasználás szabályai;
 • felhasználási szerződések készítése, véleményezése;
 • a számítógépes programalkotás, vagyis a szoftverek, mint a szerzői jog hatálya alá eső szellemi termékek jogvédelme, a továbbhasznosítás kérdései (különös tekintettel az Európai Bíróság ”UsedSoft/ORACLE” ítéletére), szoftverlicenc-szerződések készítése és véleményezése;
 • nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatos tanácsadás, copyleft kérdésében jogi tanácsadás;
 • adatbázis, mint a szerzői jog hatálya alá eső szellemi termék jogvédelme, ezzel kapcsolatos tanácsadás;
 • az önkéntes műnyilvántartás szabályaival kapcsolatos tanácsadás és letétbe helyezés;
 • tanácsadás könyvkiadással, hanglemezkiadással kapcsolatban;
 • zeneszerzők, írók jogi képviselete szerzői jogi ügyekkel kapcsolatban;
 • filmkészítéssel kapcsolatos jogi tanácsadás, megfilmesítési szerződések készítése;
 • jogi képviselet a közös jogkezelő szervezetek (többek között az ARTISJUS, EJI, HUNGART, FILMJUS, MAHASZ) előtt; tanácsadás a közös jogkezelőnél történő letétbe helyezés szabályaival, feltételeivel kapcsolatban;
 • szerzői jogi jogsértéssel kapcsolatos jogi képviselet, szerzői jogi peres képviselet.

Szerzői joggal szomszédos jogok

Az a szerzői joghoz kapcsolódó jogterület elsősorban azon jogosultak védelmével foglalkozik, akik nem minősülnek ugyan szerzőnek, viszont tevékenységük módja, illetve a létrehozott ”eredmény” formája, minősége, megjelenési formája indokolja a jogi védelmet.

Irodánk kiemelt hangsúlyt helyez a szerzői szomszédos jogok jogosultjainak védelmére, illetve az ezzel kapcsolatos jogi képviseletre.

A szerzői joggal szomszédos jogok jogosultjai: az előadóművészek (énekesek, zenészek, színészek), a hangfelvételek előállítói, a filmek előállítói illetve a rádió- és televízió-szervezetek.

Ebben a körben alapvetően az alábbi területeken nyújtunk jogi szolgáltatást:

 • jogi képviselet a közös jogkezelő szervezetek (ARTISJUS, EJI, FILMJUS, MAHASZ) előtt;
 • tanácsadás a közös jogkezelő szervezeteknél történő letétbe helyezés szabályaival, feltételeivel kapcsolatban;
 • felhasználási szerződések készítése, véleményezése;
 • tanácsadás merchandising kérdésekben;
 • Youtube partneri programban történő részvétellel kapcsolatos jogi tanácsadás, jogi képviselet.

Reklámjog

Az ezzel a területtel kapcsolatban felmerülő kérdések általában komplex jogi megközelítést igényelnek.

Reklámművek gyakran szerzői műnek is minősülnek; a reklámművet készítő, illetve az abban szereplő művészeknek szerzői, illetve a szerzői joggal szomszédos jogai keletkeznek.
A reklámügynökségek által tervezett kampányok, logók általában védjegyjogi kérdéseket is felvetnek.

Mindemellett a reklámozás módjai, formái folyamatosan változnak, amelyeket sok esetben a jogi környezet csak több lépés lemaradással követ. Ezekben a kérdésekben álláspontunk szerint kiemelten fontos a hozzáértő jogi szakértő tudásának igénybevétele.

Jogi tanácsadásunk a következő területekre terjed ki:

 • a reklámmű elkészítésével kapcsolatos vállalkozási, megbízási szerződések készítése véleményezése;
 • reklámok véleményezése jogi szempontból;
 • összehasonlító reklámmal kapcsolatos jogi tanácsadás;
 • direkt marketing, BTL, ATL kérdésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás;
 • reklámkampányokkal és nyereményjátékokkal kapcsolatos jogi tanácsadás, eljárás és jogi képviselet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hivatalok előtt;
 • fogyasztó megtévesztésével kapcsolatos ügyek;
 • Facebook reklámkampányokkal kapcsolatos jogi tanácsadás.