Védjegy – Védjegyoltalom

Védjegy: a nemzeti úton tett védjegybejelentéseknek az Európai Uniós védjegyek mellett továbbra is fontos szerepük van, különösen olyan vállalkozásoknál, amelyek kizárólag Magyarország területén kívánnak gazdasági tevékenységet folytatni.

Bármilyen bejelentési kérelem benyújtása előtt alapvető kérdés annak tisztázása, hogy a bejelentő milyen területi hatállyal szeretne védjegyjogi oltalmat szerezni. Magyarországon a nemzeti védjegyek lajstromozását a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH, korábbi nevén Magyar Szabadalmi Hivatal, www.sztnh.gov.hu) végzi.

Az SZTNH előtti eljárás alapvetően hasonló szakaszokból áll, mint az EUSZTH előtti eljárás. Fontos különbség, hogy védjegyjgogi szempontból az abszolút okok vizsgálatánál a leíró jelleget az SZTNH a magyar fogyasztó szempontjából vizsgálja, vagyis elsősorban (de nem kizárólagosan) a magyar nyelvet veszi figyelembe.

Ezzel szemben az EUSZTH védjegyjogi szempontból a leíró jelleg vizsgálatánál az összes hivatalos nyelvet vizsgálja, amely tényt egy Európai Uniós védjegy megtervezésénél természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni.

A nemzeti úton tett védjegybejelentés tehát akkor is felmerülhet, mint lehetőség, amikor egy megjelölés az Európai Unió valamely más hivatalos nyelvén leíró jellegű lenne, magyarul viszont nem. További előnye a nemzeti védjegyeknek, hogy a lajstromozási díj alacsonyabb, mint az Európai Uniós védjegyek esetében.

Nemzeti védjegyekkel kapcsolatban irodánk az alábbi ügytípusokban lát el jogi képviseletet:

  • védjegykutatás a megjelölésre vonatkozóan;
  • a védjegy típusának meghatározása (szóvédjegy, figuratív védjegy, színvédjegy, háromdimenziós védjegy, jelmondat stb.);
  • tanácsadás a védjegy megjelenési formájával kapcsolatban (szóvédjegy vagy figuratív védjegy, domináns elemek szerepe, leíró és nem leíró jellegű szóelemek keverése stb.);
  • tanácsadás az áruk és szolgáltatások jegyzékének tartalmával kapcsolatban, különös tekintettel az Európai Bíróság ”IP TRANSLATOR” ügyében foglaltakra;
  • lajstromozási kérelem elkészítése, elektronikus úton történő benyújtása;
  • feltétlen kizáró okok felmerülése esetén a nyilatkozat elkészítése, tanácsadás az áruk és szolgáltatások jegyzékének esetleges korlátozásával kapcsolatban;
  • megszerzett megkülönböztető képesség bizonyítása;
  • felszólalási eljárás esetén jogi képviselet ellátása mind bejelentői, mind felszólalói oldalon; korábbi védjegyek vizsgálata, korábbi használat és nem használat kérdésének vizsgálata, jó hírű korábbi védjegyek felmerülése esetén a bizonyítékok típusával, a bizonyítékok összegyűjtésével kapcsolatos tanácsadás;
  • törlési eljárás, illetve használat elmulasztásával kapcsolatos eljárásban mind jogosulti, mind kérelmezői oldalon jogi képviselet ellátása, a korábbi védjegyek vizsgálata, a bizonyítékok típusával, a bizonyítékok összegyűjtésével kapcsolatos tanácsadás.