Formatervezési minta

A formatervezésiminta-oltalom az ipari termékek külső formájának jogi oltalmát biztosítja.

Amennyiben egy újonnan létrehozott ipari termék vagy használati tárgy egyedi megjelenésű, az azt létrehozó gondolati tartalom jogi védelme a formatervezési minta lajstromozása útján érhető el.
A termék alakja, színe, a terméken elhelyezett díszítések mind a meghatározott minta részét képezik.

A legfontosabb azonban, hogy olyan formatervezési mintára szerezhető oltalom, amely világviszonylatban új és egyéni jellegű, továbbá nem áll fenn az oltalom megadásával szemben valamely kizáró ok.

A formatervezési minták lajstromozásánál alapvető kérdés tehát annak vizsgálata, hogy az adott minta újnak minősül-e, illetve
van-e egy jól körülhatárolható egyedi jellege.

Formatervezési minta lajstromozása
azEUSZTH által

2003 óta lehetőség van arra, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdonjogi Hivatala (EUSZTH, angolul: EUIPO, korábbi közkeletű nevén: OHIM, www.oami.europa.eu ) előtt kezdeményezett lajstromozási eljárással a bejelentő az Európai Unió mind a 28 tagországára vonatkozóan szerezzen formatervezésiminta-oltalmat. Ez a Közösségi Formatervezési Minta, angol kifejezéssel: Community Design.

A magyar formatervezési mintához képest jelentős különbség, hogy az EUSZTH a formai követelmények teljesülésén túl a bejelentések vizsgálatát kizárólag abból a szempontból végzi, hogy a minta megfelel-e a formatervezési minta meghatározásának, illetve, hogy a minta nem ütközik-e közrendbe vagy közerkölcsbe. Ennek megfelelően az EUSZTH nem végez újdonságkutatást, nem vizsgálja a minta új és egyéni jellegét, hanem vélelmezi azok fennállását. Amennyiben tehát egy bejelentés az alaki feltételeknek, illetve a fentiekben írtaknak megfelel, az EUSZTH lajstromozni fogja azt még akkor is, ha az az újdonság és egyéni jelleg követelményeinek nem felel meg.

Formatervezési minta lajstromozása
a Szellemi Tulajdonvédelmi Hivatal (SZTNH) által

Ha Magyarország területére kíván a termékére formatervezésiminta-oltalmat szerezni, ezt az SZTNH-hoz
www.sztnh.gov.hu ) benyújtott kérelem alapján teheti meg.

A formatervezési minta bejelentését követően, amennyiben az az alaki feltételeknek megfelel, az SZTNH újdonságkutatást végez, amely lényegében a bejelentés napját megelőzően nyilvánosságra jutott formai kialakítások közül az oltalmazni kívánt mintához legközelebb állók felkutatásából áll abból a célból, hogy a minta újdonsága és egyedi jellege megítélhető legyen.

Irodánk széles körű tapasztalatokkal rendelkezik a nemzeti formatervezési minta oltalom és a Közösségi Formatervezési Minta bejelentés területén.

Az általunk nyújtott jogi képviselet kiterjed az esetleges újdonság és egyediség kérdéseinek vizsgálatára, valamint arra, hogy melyik hivatal előtt lehetséges és érdemes a lajstromozási eljárást megindítani.