Európai Uniós védjegy

Európai Uniós védjegy (EU védjegy, korábban: Közösségi Védjegy): Európai Uniós védjegy lajstromozása útján egy eljárás során szerezhető jogi oltalom egy megjelölésre az Európai Unió 28 tagországában. Álláspontunk szerint az iparjogvédelemre, illetve márkavédelemre rendelkezésre álló erőforrásokat érdemes európai uniós szintre koncentrálni.

Az Európai Uniós védjegyek (angol nevén: European Union Trade Marks, rövidítve: EUTM) lajstromozását 1996 óta a spanyolországi Alicantéban található Európai Unió Szellemi Tulajdonjogi Hivatala (EUSZTH, angolul EUIPO, korábbi közkeletű nevén: OHIM, www.euipo.europa.eu ) végzi. Az EUSZTH  által bejegyzett Európai Uniós védjegyek automatikusan (vagyis a nemzeti védjegyhivataloktól, illetve nemzeti védjegyektől függetlenül) érvényesek az Európai Unió összes tagállamának területén. Az Európai Uniós védjegyre vonatkozó bejelentést közvetlenül a fenti hivatalhoz kell benyújtani.

Mivel az Európai Unió 2004-ben belépett a madridi rendszerbe, Európai Uniós védjegyre alapozva is lehet nemzetközi bejelentést tenni, illetve a nemzetközi védjegybejelentésben az Európai Uniót is meg lehet jelölni. Ha tehát valakinek van már benyújtott Európai Uniós védjegy lajstromozására vonatkozó kérelme, vagy bejegyzett Európai Uniós védjegye és az Európai Unió területén kívül is szeretne védjegyoltalmat szerezni, ezt megteheti az Európai Uniós védjegy-bejelentési kérelemre vagy a bejegyzett Európai uniós védjegyre hivatkozva. Hasonlóképpen, az Európai Unión kívül bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló védjegy jogosultjának nemzetközi védjegyre vonatkozó kérelmében a területi hatály tekintetében elegendő az Európai Uniót megjelölni az Európai Unió tagállamai helyett, amely esetben a kérelem vizsgálatát az Európai Unió tekintetében szintén az EUSZTH fogja elvégezni.

Ügyvédi irodánk folyamatosan figyelemmel követi az Európai Uniós védjegyekkel kapcsolatos legfrissebb fejleményeket, különösen az Európai Bíróság vonatkozó joggyakorlatát. Egy bejelentőnek azonban a bírósági gyakorlatnál gyakran jóval fontosabb az EUSZTH joggyakorlata, hiszen első fokon a megjelölés lajstromozhatósága kérdésében ez lesz a meghatározó. Irodánk kiemelt figyelmet fordít az EUSZTH gyakorlata változásának követésére is.

Az EUSZTH előtt első fokon alapvetően három fajta ügytípus létezik: a) abszolút kizárási okok, b) relatív kizárási okok, illetve c) a törlési eljárás és a használat hiánya miatti megszüntetési eljárás.

 • Abszolút kizárási okok egy Európai Uniós védjegybejelentéssel kapcsolatban akkor merülhetnek fel, ha az EUSZTH álláspontja szerint az adott Európai Uniós védjegybejelentés valamilyen abszolút kizárási okba ütközik (pl. leíró jellegű, vagy megkülönböztetésre nem alkalmas). Ebben az esetben az EUSZTH értesíti a bejelentőt az abszolút kizárási okról, egyúttal nyilatkozattételre hívja fel a bejelentőt.
 • Amennyiben az Európai Uniós védjegybejelentés nem ütközik abszolút kizáró okba, illetve a bejelentő a megjelölés által megszerzett megkülönböztető képességet bizonyította, a védjegybejelentés meghirdetésre kerül az EUSZTH közlönyében. A meghirdetés időpontjától számított 3 hónapon belül bármely harmadik személy, aki úgy gondolja, hogy a bejelentéssel azonos vagy hasonló korábbi védjegye vagy megjelölése van, ugyanolyan vagy hasonló, illetve bizonyos esetekben különböző áruk és szolgáltatások vonatkozásában, a bejelentés ellen az ún. felszólalási eljárás keretében felléphet (ezek az ún. relatív kizáró okok). Amennyiben ez bekövetkezik és valaki fellép a bejelentéssel szemben, az eljárás kontradiktóriussá válik, és a felek felváltva érvelhetnek az EUSZTH előtt, hogy a bejelentés, illetve a korábbi védjegy összetéveszthető-e vagy sem.
 • Törlési eljárás indítható, ha valamely az EUSZTH által már bejegyzett Európai Uniós védjeggyel kapcsolatban abszolút vagy relatív kizáró ok merül fel, illetve, ha a bejegyzett Európai Uniós védjegy harmadik személynek a képmáshoz, névhez fűződő jogát, szerzői jogát vagy más iparjogvédelmi jogát sérti. A már megszerzett Európai Uniós védjegyoltalom megszűnésének megállapítása iránti eljárás megindítható abban az esetben, ha a jogosult a védjegy használatát az áruk és szolgáltatások jegyzékében szereplő áruk és szolgáltatások tekintetében 5 éven keresztül elmulasztja.

Ügyvédi Irodánk az Európai Uniós védjegyekkel kapcsolatban az alábbiak szerint nyújt jogi tanácsadást, illetve lát el jogi képviseletet:

Általános jogi tanácsadás

Általános jogi tanácsadást nyújtunk az alábbi kérdésekben:

 • védjegykutatás korábbi jogokra;
 • a védjegy típusának meghatározása (szóvédjegy, figuratív védjegy, színvédjegy, háromdimenziós védjegy, jelmondat stb.);
 • tanácsadás a védjegy megjelenési formájával kapcsolatban (szóvédjegy vagy figuratív védjegy, domináns elemek szerepe, leíró és nem leíró jellegű szóelemek keverése stb.);
 • az áruk és szolgáltatások jegyzékének elkészítése; különös tekintettel az Európai Bíróság ”IP TRANSLATOR” ügyében foglaltakra;
 • a benyújtás nyelvének meghatározása;
 • az Európai Uniós védjegy-bejelentési kérelem elkészítése; benyújtása, jogi képviselőként eljárás az EUSZTH előtt.

Abszolút kizárási okok

 • abszolút kizárási okok felmerülése és az EUSZTH általi ideiglenes elutasítás esetén válaszbeadvány elkészítése;
 • földrajzi árujelzők Európai Uniós védjegyben történő szerepeltetésével kapcsolatos tanácsadás;
 • tanácsadás az áruk és szolgáltatások jegyzéke korlátozása tárgyában;
 • a megszerzett megkülönböztető képesség bizonyítása esetén az EUSZTH által is értékelhető és általában figyelembe vett bizonyítékok összegyűjtésével kapcsolatos tanácsadás, a bizonyítékok begyűjtése, rendszerezése,
 • válaszbeadvány készítése.
 • nemzeti védjeggyé történő átalakítással (conversion) kapcsolatos tanácsadás.

Felszólalási eljárás – relatív kizárási okok

 • a felszólalási eljárásban a bejelentő képviselete esetén: a felszólaló korábbi védjegyének, védjegyeinek megvizsgálása, a korábbi védjegyek érvényességének vizsgálata, áruk és szolgáltatások összehasonlításának elkészítése, a korábbi védjegyek vizsgálata Proof of Use szempontjából, Proof of Use esetén a bizonyítékok megvizsgálása nyelvi és bizonyító erő szempontjából;
 • a felszólalási eljárásban a felszólaló képviselete esetén: felszólalás elkészítése, a korábbi védjegyek megvizsgálása az ügy használhatósága szempontjából (killer megtalálása), bizonyítékok összegyűjtése és rendszerezése, áruk és szolgáltatások összehasonlításának elkészítése, Proof of Use esetén a bizonyítékok összegyűjtése és rendszerezése, a lajstromozott formától eltérő használat megítélésének kérdése;
 • az Európai Uniós Védjegyrendelet 8.§(4) bekezdése szerinti ügyek: nemzeti jogi környezet megvizsgálása, tanácsadás a bizonyítékkal kapcsolatban, mind felszólalói, mind pedig bejelentői oldalon;
 • az Európai Uniós Védjegyrendelet 8.§(5) bekezdése szerinti ügyek (jó hírű, vagy reputációval rendelkező védjegyek): tanácsadás a jó hírű védjegy kritériumaival, a bizonyíthatóság feltételeivel kapcsolatban, tanácsadás a bizonyítékkal kapcsolatban, mind felszólalói, mind pedig bejelentői oldalon.

Törlési eljárás

Törlési eljárás indítható, ha valamely az EUSZTH által már bejegyzett Európai Uniós védjeggyel kapcsolatban abszolút vagy relatív kizáró ok merül fel, illetve, ha a bejegyzett Európai Uniós védjegy harmadik személynek a képmáshoz, névhez fűződő jogát, szerzői jogát vagy más iparjogvédelmi jogát sérti. A már megszerzett Európai Uniós védjegyoltalom megszűnésének megállapítása iránti eljárás megindítható abban az esetben, ha a jogosult a védjegy használatát az áruk és szolgáltatások jegyzékében szereplő áruk és szolgáltatások tekintetében 5 éven keresztül elmulasztja.

Törlési ügyekkel kapcsolatban jogi tanácsadást nyújtunk az alábbi kérdésekben:

 • tanácsadás és jogi képviselet a jogosulti, illetve a kérelmezői oldalon;
 • a korábbi jogok megvizsgálása az ügy használhatósága szempontjából;
 • az EUSZTH által is értékelhető és általában figyelembe vett bizonyítékok összegyűjtésével kapcsolatos tanácsadás, a bizonyítékok begyűjtése, rendszerezése, kérelmek és beadványok készítése.