Egyéb jogterületek

Tekintettel arra, hogy irodánk ügyvédei korábban huzamosabb ideig elsősorban klasszikus értelemben vett jogi tanácsadást nyújtó, nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező ügyvédi irodákban tevékenykedtek, irodánk az ügyfelek komplex igényeinek kiszolgálása érdekében természetesen az alábbi jogterületekkel kapcsolatban is nyújt jogi tanácsadást, illetve lát el jogi képviseletet:

  • Ingatlanokkal kapcsolatos jogi tanácsadás, ingatlan adásvételi szerződések, bérleti szerződések, továbbá kölcsönszerződések, hitelszerződések készítése, véleményezése. Bővebb információ: http://www.drszenassy.hu/szakteruleteink/ingatlanjog/.
  • Társasági jogi tanácsadás, társasági jogi iratok készítése, cégalapítással, átalakulással (egyesüléssel, szétválással) kapcsolatos tanácsadás, képviselet cégbírósági eljárásban. Bővebb információ: http://www.drszenassy.hu/szakteruleteink/tarsasagi-jog/.
  • Munkajogi tanácsadás, munkaszerződések készítése, véleményezése, munkavállalói és munkáltatói rendes és rendkívüli felmondás kérdéseivel kapcsolatos jogi tanácsadás, peres képviselet munkaügyi peres eljárásokban. Bővebb információ: http://www.drszenassy.hu/szakteruleteink/munkajog/.
  • Fogyasztóvédelmi joggal kapcsolatos eljárások, piacfelügyeleti eljárásokban tanácsadás és képviselet.
  • Versenyjogi tanácsadás (elsősorban jellegbitorlási ügyek, a Tpvt. 6.§-a alapján).